Verejné obstarávanie

V zmysle zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďuje Obec Chmeľnica na svojom webovom sídle Profil verejného obstarávateľa, v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania od 1. 7. 2013.

Verejný obstarávateľ:

Obec Chmeľnica
Sídlo: Chmeľnica 103,
064 01 Chmeľnica

Štatutár: Ing. arch. Zita Pleštinská, starostka obce
Telefón: 052/43 248 94
Email: obecchmelnica@slnet.sk
Webové sídlo: www.chmelnica.sk
IČO: 00329916

Obec Chmeľnica vo svojom profile zverejnenom na webovom sídle je povinná zverejňovať realizované nákupy nad 1000€ raz za kvartál a zákazky, ktorých predpokladaná hodnota (PHZ) je vyššia ako 1000 €, min. 3 pracovné dni pred ich zadaním.

Verejné obstarávanie - Dostavba detského ihriska v obci Chmeľnica

Dátum zverejnenia:
16.9.2019
Poradové číslo:
1/2019
Cena bez DPH:
15,584.44 € 
Typ zákazky:
zákazka s nízkou hodnotou
Stav zákazky:
aktuálna
Predloženie ponuky:
 
Termín dodania:
 
Kód CPV:
 

Kontakt

Ing. arch. Zita Pleštinská
Tel.: 052-4324894

Dokumenty

Publikované: 1.1.2005 | Aktualizácia: 6.3.2024
  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk
Nastavenia cookies