Aktívny život, o.z.

 

Aktívny život, o.z.

www.aktivnyzivot.sk

 

 

Aktívny život, o.z. je združením občanov, ktorých spoločným úsilím je žiť plnohodnotný aktívny život a spoločne rozvíjať možnosti kultúrneho, športového, spoločenského vyžitia, aktívneho oddychu a vzájomnej pomoci.

Združenie bolo založené v Novej Ľubovni, ale postupne sa rozširuje aj do iných obcí, kde sa nájdu aktívni koordinátori, ktorí sú ochotní organizovať činnosť združenia.

V obci Chmeľnica sa myšlienky združenia stretli s pochopením u predsedu športovej komisie Dominika Špesa a tiež u pani starostky Ing. arch. Zity Pleštinskej, s ktorou bola uzavretá Dohoda o využívaní miestností a priestorov verejných športovísk.

Prvými koordinátormi činnosti v obci Chmeľnica sa stali Matej Kormanský, ktorý má na starosti celý športový klub a v súčasnosti zároveň trénuje vo futbale žiacky tím a Jozef Moščovič, ktorý má na starosti klub mládeže.

Členom sa môže stať úplne každý, bez ohľadu na vek, pohlavie, záujmy, či čokoľvek iné. Každého radi privítame medzi nami. Stačí vyplniť formulár a všetky informácie o členstve prídu na váš mail. Prihlášky do združenia sú k dispozícii aj na obecnom úrade v Chmeľnici.

Členské:

 

do 18 rokov

zdarma

od 18 do 60 rokov

2 € / rok

od 60 rokov

zdarma

 

Otvárajú sa nové možnosti športovania a trávenia voľného času pre obyvateľov našej obce. Je to aj pre tých, ktorí nemajú čas alebo zamestnanie na pravidelnú činnosť, ale občas si chcú zašportovať alebo zmysluplne vyplniť voľný čas.

Ak vás činnosť združenia zaujala, máte nejaký nápad čo by sa mohlo v obci realizovať a ste ochotný pridať ruku k dielu, napíšte nám alebo kontaktujte koordinátorov vo vašej obci.

 

Kontaktné údaje:

Aktívny život, o.z.

Hlavný koordinátor združenia v obci Chmeľnica: Matej Kormanský, tel. 0918 136 806,

Šéf združenia: Mgr. Jozef Jendrichovský, tel. 0911 794 174, email: aktivnyzivot@aktivnyzivot.sk  web-stránka: www.aktivnyzivot.sk

Dokumenty k združeniu:

1. Prihláška do združenia (stačí vypísať, podpísať a odovzdať Matejovi Kormanskému alebo na obecnom úrade)

2. Stanovy združenia

K stiahnutiu

  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk