Drobné stavby

 Ohlásenie drobnej stavby

Pre realizáciu drobnej stavby je potrebné vyplniť priložené tlačivo a spolu s prílohami odovzdať na obecnom úrade. Obecný úrad zašle stavebníkovi svoje stanovisko najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia ohlásenia. Zoznam potrebných príloh je uvedený priamo v ohlásení drobnej stavby.

  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk