Dane a poplatky

 Tlačivá na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľnosti a tlačivo na oznámenie zmien k vzniku alebo zániku daňovej povinnosti.

 

K stiahnutiu

K stiahnutiu

  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk