Športové podujatia v obci

           

Obecná sánkovačka dňa 22.02.2015

Športová komisia pri obecnom zastupiteľstve pripravila pre školákov prvú oficiálnu spoločnú sánkovačku. So sánkovačkou bola spojená aj guľovačka a výstavba dvoch snežných domčekov. A to je len začiatok, pripravujú sa ďalšie športové aktivity. Tešte sa!

     
     

 

29.5.2015 Zasadnutie športovej komisii pri OZ

Znovuobnovenie futbalového družstva v Chmeľnici

 Prázdninové obdobie využívajúm žiaci v Chmeľnici na športové aktivity.