Aktivita, ktorá si zaslúži palec hore: Dobrovoľníci z Chmeľnice vyzbierali za dve hodiny 1450 kg odpadu

Na Bielu sobotu, 20. apríla 2019, sa stretli dobrovoľníci pod vedením Damiána Lomparta, aby vyzbierali odpadky, ktoré znečisťujú prírodu a lesy okolo našej Chmeľnice.

Starostka obce Zita Pleštinská: „Chcem sa poďakovať predovšetkým Damiánovi Lompartovi, ktorý brigádu zorganizoval a Matúšovi Furtkevičovi, ktorý brigádnikom zasponzoroval pracovné rukavice a vrecia na odpadky. Rovnako všetkým ľuďom, ktorí aj vo  veľkonočnú sobotu prišli a pomohli. Vážim si, že obetovali svoj čas a prispeli k vyčisteniu prírody. Aj táto akcia je dôkazom, že pre dobrú vec sa vie komunita v Chmeľnici spojiť.“

22. apríla si pripomíname Deň Zeme a jednou z hlavných aktivít je práve zbieranie odpadkov či čistenie čiernych skládok.