Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 16/2016 16.5.2016 10 % zľava z výšky základného mesačného poplatku Orange Slovensko, a.s. 35697270   
Detail Objednávka vyšlá 62016 6.4.2016 Adresné body, Ortofotomapa na celé k.ú. Chmeľnica Geosense SK s.r.o. 46812342  500,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202016 3.3.2020 Antibakteriálny gél na ruky VALACH, s.r.o. 51059452  0,00  
Detail Objednávka vyšlá 322017 4.8.2017 Asfaltovanie miestnej komunikácie JUNO DS s.r.o. 36501522   
Detail Objednávka vyšlá 352017 23.9.2017 Auditorské služby Ing. Vadinová Hedviga 31290205   
Detail Objednávka vyšlá 192016 6.10.2016 Auditorské služby za rok 2015 Ing. Vadinová Hedviga 31290205   
Detail Objednávka vyšlá 201849 11.10.2018 Auditorské služby za rok 2017 Ing. Mgr. Hedviga Vadinová 312902   
Detail Objednávka vyšlá 201943 12.9.2019 auditorské služby za rok 2018 Vadinová Hedviga. Ing. 31290205   
Detail Objednávka vyšlá 202055 1.10.2020 Auditorské služby za rok 2019 Ing. Mgr. Hedviga Vadinová 312902   
Detail Objednávka vyšlá 202112 15.2.2021 Banketové stoličky MEXTRA GROUP Spólka Cywiln 7543039263  0,00  
Detail Objednávka vyšlá 201910 3.2.2019 Betón poterový NOVSTAV SL s.r.o. 36454290  0,00  
Detail Objednávka vyšlá 202027 14.4.2020 Bezkontaktný teplomer LITTLE CARPATHIAS, s.r.o. 52030814  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o výpožičke 19.10.2015 Bezplatné užívanie dočasne prebytočný hnuteľný majetok štátu v správe MV SR - hasičský... SR - Ministerstvo vnútra SR 00151866   
Detail Zmluva Dodávateľská 7/2020 21.7.2020 Bezplatné užívanie hnuteľného majetku štátu v s správe MVSR na zabezpečenie plnenia úloh... Ministerstvo vnútra SR 00151866  114 813,60 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 25/2016 16.8.2016 Bezplatné užívanie hnuteľného majetku-súprava povodňovej záchrannej služby pre hasičské... Slovenská republika-Ministerstvo vnútra SR 00151866   
Detail Objednávka vyšlá 222016 25.11.2016 cartrige do tlačiarne IDcomp s.r.o. 46365648  0,00  
Detail Objednávka vyšlá 10/2013 15.7.2013 Cenová ponuka - vodárenský materiál VODOSHOP, s.r.o., Marcel Gajan    
Detail Objednávka vyšlá 92016 2.5.2016 certifikácia prietokového merača na ČOV Slovenská legálna metrológia, n.o. 37954521   
Detail Zmluva Dodávateľská 5/2018 13.4.2018 Činnosť stavebného dozoru počas realizácie stavebného diela: Chmeľnica-IBV Pri Trati, SO... INPRO POPRAD, s.r.o. 36 501 476  2 640,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202225 26.4.2022 Činnosť stavebného dozoru-technického dozoru investora INPRO POPRAD, s.r.o. 36 501 476  720,00 EUR 
  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk