Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľská 16/2016 16.5.2016 10 % zľava z výšky základného mesačného poplatku Orange Slovensko, a.s. 35697270   
Detail Objednávka vyšlá 62016 6.4.2016 Adresné body, Ortofotomapa na celé k.ú. Chmeľnica Geosense SK s.r.o. 46812342  500,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 322017 4.8.2017 Asfaltovanie miestnej komunikácie JUNO DS s.r.o. 36501522   
Detail Objednávka vyšlá 352017 23.9.2017 Auditorské služby Ing. Vadinová Hedviga 31290205   
Detail Objednávka vyšlá 192016 6.10.2016 Auditorské služby za rok 2015 Ing. Vadinová Hedviga 31290205   
Detail Objednávka vyšlá 201849 11.10.2018 Auditorské služby za rok 2017 Ing. Mgr. Hedviga Vadinová 312902   
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o výpožičke 19.10.2015 Bezplatné užívanie dočasne prebytočný hnuteľný majetok štátu v správe MV SR - hasičský... SR - Ministerstvo vnútra SR 00151866   
Detail Zmluva Dodávateľská 25/2016 16.8.2016 Bezplatné užívanie hnuteľného majetku-súprava povodňovej záchrannej služby pre hasičské... Slovenská republika-Ministerstvo vnútra SR 00151866   
Detail Objednávka vyšlá 222016 25.11.2016 cartrige do tlačiarne IDcomp s.r.o. 46365648  0,00  
Detail Objednávka vyšlá 10/2013 15.7.2013 Cenová ponuka - vodárenský materiál VODOSHOP, s.r.o., Marcel Gajan    
Detail Objednávka vyšlá 92016 2.5.2016 certifikácia prietokového merača na ČOV Slovenská legálna metrológia, n.o. 37954521   
Detail Zmluva Dodávateľská 5/2018 13.4.2018 Činnosť stavebného dozoru počas realizácie stavebného diela: Chmeľnica-IBV Pri Trati, SO... INPRO POPRAD, s.r.o. 36 501 476  2 640,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 72015 30.6.2015 Čistenie kanalizačného potrubia v obci Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968   
Detail Objednávka vyšlá 201829 4.5.2018 Čistenie miestneho potoka PM-Instal s.r.o. 46323066   
Detail Faktúra došlá 0022012 13.3.2012 Členské v Oblastnej organizácii cestovného ruchu SEVERNÝ SPIŠ - PIENINY. OOCR SEVERNÝ SPIŠ 42234182  670,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012/0012 4.5.2012 Členský príspevok v Združení pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria pre rok 2012. Zdr. pre roz. reg. Pienin a Zamaguria 37780701  118,69 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Darovacia zmluva 24.4.2015 Darovanie vecného daru - kopírovacie zariadenie RICOH Impromat-Slov.spol. s.r.o. 31331785  0,00  
Detail Objednávka vyšlá 201847 17.9.2018 Dátové služby Prvá internetová , s.r.o. 35849487   
Detail Objednávka vyšlá 201812 13.2.2018 Deliaca stena medzi pisoáre Ozonius s.r.o. 46533281  0,00  
Detail Faktúra došlá 56 23.10.2012 Dlažba Klasico 20/10/6 cm, sivá - na striešku vodovodu -cintorín. Miroslav Jedinak JM SPORT 30614708  6,40 EUR