Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 13.06.2018

K stiahnutiu