VZN č. 6/2015 o miestnom poplatku za vypúšťanie odpadových vôd

VZN č. 6/2015 o miestnom poplatku za vypúšťanie odpadových vôd

K stiahnutiu