VZN č. 2 o určení výšky na čiastočnú úhradu v škole a školských zariadeniach

Určenie výšky na čiastočnú úhradu v škole a školských zariadeniach

K stiahnutiu