Vsdp. Vincent Dorník si prevzal pamätnú medailu

Dňa 19. februára 2016 si prevzal vsdp. Vincent  Dorník, ktorý bol správcom farnosti  Chmeľnica v rokoch 1978-1986, pamätnú medailu za zásluhy a významný prínos v pastoračnej činnosť v obci.

Obecné zastupiteľstvo v Chmeľnici vsdp. Vincentovi Dorníkovi  svojim Uznesením č. 5/1/2015 zo dňa 18. 08. 2015 schválilo udelenie titulu čestného občana obce Chmeľnica za zásluhy a významný prínos v pastoračnej činnosť v obci v rokoch 1978-1986. 

Vsdp. Vincent Dorník na poslednej rozlúčke s dlhoročným kostolníkom Štefanom Kozákom 19.februára 2016
Pán farár Dorník od 1.3.1986- 1.7.1997 pôsobil vo farnosti v Liskovej
 
 
Bývalý a terajší správca farnosti Vsdp. VIncent Dorník a vdp. Jozef Palenčár a ich "žiak" vdp.Peter Duffala,
ktorý  pôsobí v súčasnosti vo farnosti Trstená. 
 
 
 
 
 
  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk