OZNAM Poľnohospodárskeho družstva Nová Ľubovňa

Na základe vyhlásenia mimoriadnej situácie v našom štáte a rozhodnutia krízového štábu SR v súvislosti so šírením vírusu COVID - 19 Poľnohospodárske družstvo Nová Ľubovňa oznamuje vlastníkom pôdy v KÚ Stará Ľubovňa, Chmeľnica, Nová Ľubovňa a Jakubany, že v záujme bezpečnosti všetkých občanov súvisiacou so šírením vírusu COVID -19 zavádza nasledovné opatrenia: 1. zastavuje hotovostné vyplácanie nájmu za pôdu od 13.3.2020 do 27.3.2020, 2. v prípade, ak je potrebná návšteva pracovísk PD Nová Ľubovňa, žiadame dodržiavať nasledovné hygienické pravidlá: - nenavštevujte organizáciu pri podozrení na ochorenie (akéhokoľvek respiračného ochorenia) alebo po predchádzajúcom kontakte s nositeľom vírusu. V takomto prípade poverte úradnou komunikáciou zastupujúcu osobu formou písomnej plnej moci, - pri návšteve dodržiavajte odstup od ostatných osôb najmenej jeden meter.