Open Air v Košiciach 2018 vo florbale: Aj Chmeľničanky bojovali vo víťaznom tíme ZŠ Levočská. Blahoželáme!

Na florbalovom turnaji Open Air 2018 v Košiciach dievčenský tím žiačok zo ZŠ Levočská pod vedením Róberta Boska  vybojoval 1. miesto. Na 2. mieste skončila Kométa Spišská Nová Ves a na 3. mieste Žltý sneh Košice.V tíme sme mali aj Chmeľničanky Nikoletu Foľvarskú, Tamaru Točekovú, Emu Selepovú a Adriánu Krajňákovú. Blahoželáme! 

Vo florbalovom tíme ZŠ Levočská máme aj Bibiánu Káňovú a Simonu Moščovičovú. "Zlaté" dievčatá v okresnom florbalovom turnaji postúpili na krajské kolo súťaže vo florbale žiačok.