Novokňazské požehnanie udelí novokňaz Dominik Plavnický

V utorok 27.6.2017 v kostole sv. Ondreja apoštola v Chmeľnici na rannej svätej omši o 6,30 hodine udelí svoje novokňazské požehnanie novokňaz Dominik Plavnický, rodák zo susednej obce Plavnica.

dp. Dominik Plavnický prijal 2. stupeň sviatosti kňazstva (presbyterát) v sobotu 11. júna 2017. Dominikovým prvým kaplánskym miestom bude Stropkov. Prosme Boha, aby aj naďalej povolával mladých ľudí do svojej vinice a aby mladí ľudia boli ochotní povedať: ,,Hľa, tu som, mňa pošli!“ (Iz 6, 8)

  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk