VZN č. 2 o určení výšky na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec Chmeľnica

VZN č. 2 o určení výšky na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec Chmeľnica
Publikované: 27.9.2022 | Aktualizácia: 22.2.2023 | Zobrazené: 100
  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk
Nastavenia cookies