Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2011_001 1.2.2011 Faktúry č. 01 - 15 / 2011 Dodávateľské faktúry    
Detail Faktúra došlá 2011_016 10.2.2011 Za stravu Základná škola s materskou školou Chmeľnica    
Detail Faktúra došlá 2011_017 10.2.2011 Obedy - hm. núdza Základná škola s materskou školou Chmeľnica    
Detail Faktúra došlá 2011_018 10.2.2011 Odvoz odpadov EKOS, s. r. o.    
Detail Faktúra došlá 2011_019 10.2.2011 Elektrická energia Východoslovenská energetika, a. s.    
Detail Faktúra došlá 2011_020 10.2.2011 Dodávka plynu Slovenský plynárenský priemysel, a. s.    
Detail Faktúra došlá 2011_021 10.2.2011 Vypracovanie ročného hlásenia EKOS, s. r. o.    
Detail Faktúra došlá 2011_022 10.2.2011 Poskytnutie údajov Slov. hydrometeorologický ústav    
Detail Faktúra došlá 2011_023 15.2.2011 Prevádzka kanalizácie EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o.    
Detail Faktúra došlá 2011_024 15.2.2011 Telef. poplatky Slovak Telekom, a. s.    
Detail Zmluva Dodávateľská ZML02012011_Dodatok01 20.4.2011 Dodatok č.1 k Zmluve o dielo - Revitalizácia Centra obce ELTOS, s. r. o. 36385808   
Detail Zmluva Dodávateľská ZML 1001/2011 5.10.2011 Prílohy k ZML 1001/2011 Všeobecná úverová banka, a.s. 31 320 155   
Detail Zmluva Dodávateľská ZML 1003/2011 5.10.2011 Prilohy k ZML 1003/2011 Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155   
Detail Zmluva Dodávateľská 1575/2011 5.10.2011 Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č.1575/2011 Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155   
Detail Zmluva Dodávateľská pre rok 2012 2.3.2012 Zmluva o prevádzkovaní obecných kompostovísk pre rok 2012. EKOS, spol. s r.o. 36168475   
Detail Zmluva Dodávateľská 329916 2.3.2012 Poskytovanie služieb obce.info. DATATRADE s.r.o. 35960132   
Detail Faktúra došlá 10120037 27.3.2012 Za práce vykonané na stavbe "Sanácia havarij. zosuvu v obci Chmeľnica - 1. etapa - technická... EKOSTAV Oščadnica, s.r.o. 44063865   
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 1 30.3.2012 Dodatok č.1 k zmluve o terminovanom úvere č. 1001/2011/UZ VÚB, a.s. 31 320 155   
Detail Zmluva Dodávateľská 00412536 19.7.2012 Program nekonečno 3 a predaj zariadenia Nokia C5. Orange Slovensko, a.s. 35697270   
Detail Zmluva Dodávateľská 100724538ZoP 21.8.2012 Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy. Východoslovenská distribučná, a.s. 36 599 361   
  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk
Nastavenia cookies