Zmluva č. 17/2018

Typ: Dodávateľská
Číslo: 17/2018 
Predmet : Poskytnutie NFP-Aktivita 2: investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a informačných tabúľ v turistických lokalitách na verejné využitie, budovanie drobných obslužných zariadení pre turistov, informačné body, smerové tabule, KIOSKy a pod. 
Partner: Pôdohospodárska platobná agentúra
IČO: 30794323
Adresa: Hraničná 12, 815 26 Bratislava
Dátum zverejnenia: 10.8.2018 
Dátum účinnosti: 11.8.2018 
Deň podpisu: 31.7.2018 
Platnosť od:  
Platnosť do:  
Cena s DPH: 26 288,61 EUR 
  zmluva_o_poskytnuti_nfp_c_075po140004.pdf, Veľkosť: 4.56 MB
Previazané dokumenty: