Objednávka č. 202219

Typ: vyšlá
Číslo: 202219    
Predmet : Výkon odborného TBD nad stavbou Suchý polder 
Partner: Vodohospodárska výstavba, š.p.
IČO: 00156752
Adresa: Karloveská 2, 842 04 Bratislava
Dátum vystavenia: 28.3.2022 
Schvaľuje: Ing. arch. Zita Pleštinská 
Dátum zverejnenia: 28.3.2022 
Cena s DPH: 619,00 EUR 
  Objednávka č.: 202219, Veľkosť: 66.07 kB
Previazané dokumenty:
  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk