Úradná tabuľaÚradná tabuľa
Názov Dátum Príloha Zložka
Návrh - Záverečný účet obce za rok 202324.5.2024  
Oznámenie o začatí obstarávania územného plánu obce Chmeľnica v zmysle § 19b ods. 1 stavebného zákona v znení neskorších predpisov9.5.2024  
Vyhlásenie výberového konania na obsadenie riaditeľa/ky Základnej školy s materskou školou - Grundschule mit Kindergarten Chmeľnica 586.5.2024  
Stanovisko hlavnej kontrolórky k zámeru obce prijať návratné zdroje financovania25.4.2024  
Oznámenie o strategickom dokumente - Program rozvoja obce Chmeľnica na obdobie 2024-203019.4.2024  
PROGRAM ROZVOJA OBCE CHMEĽNICA NA OBDOBIE 2024-20305.4.2024  
EUROVOĽBY 2024 - Oznámenie adresy na doručovanie Oznámení o delegovaní členov a náhradníkov do okrskových volebných komisií4.3.2024202402152109400.europsky-parlament-1.pngVoľby do Európskeho parlamentu
EUROVOĽBY 2024 - Oznámenie adresy na doručenie Žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu4.3.2024202402152109400.europsky-parlament-1.pngVoľby do Európskeho parlamentu
EUROVOĽBY 2024 - Utvorenie okrskov a určenie volebných miestností4.3.2024202402152109400.europsky-parlament-1.pngVoľby do Európskeho parlamentu
Štandardy kvality - ÚRSO28.2.2024  
PREZIDENTSKÉ VOĽBY 2024 - Kandidáti pre Voľby prezidenta SR - 23.03.202426.2.2024Prezidentské voľby
Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 202323.2.2024  
Vyhlásenie volieb do Európskeho parlamentu12.2.2024202402152109400.europsky-parlament-1.pngVoľby do Európskeho parlamentu
PREZIDENTSKÉ VOĽBY 2024 - Utvorenie okrskov a určenie volebných miestností15.1.2024202401151048580.prezidentske-volby-1-73616c-md.pngPrezidentské voľby
Výzva predsedu PSK 202320.9.2023  
  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk
Nastavenia cookies