Zverejnenie informácie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za r. 2019

Obec Chmeľnica v prílohe zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019.

K stiahnutiu