ZMENA VÝVOZU TKO - VÝVOZ UŽ V UTOROK 29.08.2023

Spoločnosť EKOS oznamuje, že v dôsledku nadchádzajúcich štátnych sviatkov v budúcom týždni dochádza k zmene vývozu TKO v našej obci, a to z pôvodného termínu vo štvrtok 31.08.2023 na utorok dňa 29.08.2023. Vývoz TKO sa uskutoční dňa 29.08.2023.
  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk