Zmena dopravnej situácie pri budove OcÚ-KD

S účinnosťou od 27.8.2021 sa ustanovuje zákaz vjazdu motorovým vozidlom k vchodu kultúrneho domu. Za týmto účelom boli osadené parkovacie zábrany, ktoré tomuto prejazdu k vchodu kultúrneho domu znemožňujú. Uvedené dávame na vedomie najmä vodičom motorových vozidiel, prípadne štvorkoliek.

K stiahnutiu

  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk