ZÍSKAL ZLATÚ PLAKETU - RUDOLF PLEŠTINSKÝ 40x DAROVAL KRV.

Vyslovujeme uznanie Rudolfovi Pleštinskému, ktorý dostal zlatú plaketu za to, že 40x daroval krv.

Jeho krv zachraňuje životy a zdravie

Rudolf Pleštinský nezištne pomáha iným tou najvzácnejšou tekutinou, ktorá zachraňuje životy a zdravie.

Nie všetci sa na to cítia, aby darovali krv. Nemajú odvahu, alebo im to nedovolí zdravie. Naši darcovia nedarujú krv z dôvodu zištnosti. Neexistuje cenník toho, ak darovaná krv zachráni život malého dieťaťa, otca rodiny, sestry, mamy, kamaráta … kohokoľvek, na kom niekomu záleží. Ak vráti zdravie, utlmí bolesť.

Nezištnému darcovi krvi  patrí naša veľká vďaka. 

  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk