Zažili sme atmosféru na GODZONE TOUR 2016 v Poprad Aréne

14. novembra sme aj my z Chmeľnice boli súčasťou atmosféry tohto jedinečného projektu na stretnutí v Poprade. Svedectvá mladých ľudí, ktorí  skrze svoj príbeh našli cestu k Pánovi boli pretkávané piesňami a modlitbami. Orchester, v ktorom si opäť zahrala huslistka Klárka Neupauerová, násobil atmosféru.

Bola to sila! Keď Boh dá, aby plameň, ktorý bol na tomto stretnutí zažatý, nezhasol, ale rozhorel sa ešte viac a spôsobil opravdivú zmenu atmosféry. Všetci sa musíme snažiť posúvať  Božie kráľovstvo na Nový level. Nebojme sa angažovať vo veciach, v ktorých sme nikdy neboli. Možno teraz je práve čas urobiť niečo pre svoju dedinu. Pýtal si sa niekedy, čo chce Boh urobiť skrze teba.
„Pozývam ťa, aby si niečo urobil, aby si vstúpil na nový level. Aby si sa začal angažovať, aby si začal spoluspravovať krajinu, ktorú ti zveril Boh. Existuje množstvo spôsobov, ako môžeš pre svoje spoločenstvo niečo urobiť!“
Možno je čas založiť alebo pomôcť občianskemu združeniu v našej obci. Prísť na obecný úrad a ponúknuť svoju pomoc. Príď a povedz, ako chceš pomôcť k rozvoju svojej obci, spoločenstvu, v ktorom žiješ a nie sa len neustále sťažovať, že to a to nie je v súlade s tvojimi predstavami.
 
Pozývam ťa prijať spoluzodpovednosť za našu obec. Jej budúcnosť totiž určuješ aj Ty!
 
Mladí ľudia dokážu vyťažiť zo svojej mladosti všetko, čo Boh do nej vložil, keď ju stvoril. Verím, že keď sa raz obzrieme, nebudeme ľutovať nič. Taký je život s Bohom. Čas, ktorý je jedinečný...
Ďakujeme Bohu a organizátorom za tento  projekt, ktorý nás posúva na Nový Level.  
 
Ďakujeme aj Jozefovi a Danke Neupauerovcom, že zorgnizovali  pre nás túto možnosť - byť účastní aj na tomto stretnutí pod názvom " Nový level" a zažiť túto neopakovateľnú atmosféru na GODZONE TOUR 2016 v Poprad Aréne.
 
Naplňme výzvu, ktorú vo svojom príhovore poúkol vdp. Ján BUC a o. Marek Uličný, ktorý spravuje Komisiu pre mládež v Spišskej diecéze so sídlom vo Važci:: “ Svet má poznať kresťanov podľa toho, ako sa milujeme
navzájom.“
 
 
  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk