Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 21.3.2017

K stiahnutiu