Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 10.07.2017

K stiahnutiu