Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 17.04.2018

K stiahnutiu