Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 25.04..2019

K stiahnutiu