Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 18.10. 2018

-

K stiahnutiu