Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 11.12. 2018

K stiahnutiu