Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 18.02.2019

K stiahnutiu