Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 09.04..2019

K stiahnutiu