Zápisnica č. 6/2017 zo zasadnutia OZ konaného dňa 12.12.2017

K stiahnutiu