ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA 2019/2020

2. septembra 2019 sa svätou omšou začal školský rok 2019/2020. Po prázdninách sa opäť otvorili brány školy a do školského roku 2019/2020 vstúpilo 31 žiakov ZŠ a 30 detí MŠ. Deti sa po prázdninách vrátili do vynovených priestorov školy. Zrekonštruovali sme kuchyňu, ktorú pán farár Tomáš Gondkovský posvätil. Starostka obce Zita Pleštinská spolu s pani riaditeľkou ZŠ s MŠ  Ľudmilou Klimkovou privítali deti v našej škole a škôlke  a odovzdali im darčeky.