VZN č. 3 o určení výšky na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach - zmena

VZN č. 3 o určení výšky na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadení

K stiahnutiu

  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk