Vzdelávanie seniorov nad 65 rokov

 Novovzniknuté Regionálne centrum Prešov Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky si dovoľuje osloviť seniorov nad 65 rokov  s informáciou o možnostiach vzdelávania seniorov v oblasti digitalizácie – používanie rôznych elektronických zariadení a aplikácií v bežnom živote seniora (skrátený názov NP DIGI seniori). Vzdelávanie v oblasti informačných technológii spolu s dodaním tabletu každému účastníkovi - občanovi nad 65 rokov bude prebiehať počas 5 týždňov, 1x týždenne. 

V prípade akýchkoľvek otázok k vyššie uvádzanej možnosti zapojenia sa seniorov z našej obce do pripraveného programu, kontaktujte, prosím obecný úrad alebo hlavného koordinátora programu NP DIGI seniori, pána Tótha č.t. 0940 992 362  alebo Regionálne centrum Prešov emailom alebo telefonicky.

 
 Prikladáme aj link na prihlasovanie sa seniorov do uvádzaného programu: https://www.digitalniseniori.gov.sk/predregistracia
  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk