VÝZVA VODIČOM A MAJITEĽOM ÁUT

Touto cestou vyzývame majiteľov a vodičov motorových vozidiel, aby nevhodným parkovaním nesťažovali plynulé zabezpečenie zimnej údržby odhŕňania snehu z miestnych komunikácií. Motorové vozidlá je potrebné parkovať v garážach a vo svojich dvoroch, tak aby neprekážali v pohybe na miestnych komunikáciách.
  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk