Výzva č. 01/OÚ SL/2023 na predkladanie žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku

24.02.2023 bola na stránke Okresného úradu Stará Ľubovňa zverejnená Výzva č. 01/OÚ SL/2023 na predkladanie žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku pre Aktivitu B plánu rozvoja: Cestovný ruch – komplexný produkt v cestovnom ruchu ako nástroj tvorby udržateľných pracovných miest v okrese...

K stiahnutiu

  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk