Výsledky volieb do EP zo zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku Chmeľnica 25.05.2019

Výsledky volieb do EP vo volebnom okrsku Chmeľnica: Počet voličov zapísaných v zozname voličov: 777 Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 238 Počet voličov, ktorí odovzdali obálku: 238 Počet platných odovzdaných hlasov: 232 Účasť voličov na hlasovaní vo volebnom okrsku v Chmeľnici bola 30,63 %. Najviac odovzdaných platných hlasov v našom okrsku mala politická strana OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) a to: 91 platných hlasov. Počet platných prednostných hlasov odovzdaných vo volebnom okrsku Chmeľnica pre kandidátku Ing. arch. Zita Pleštinská bolo: 83 hlasov Počet platných odovzdaných hlasov jednotlivých politických strán uvádzame v prílohe.

K stiahnutiu