Vydávanie naturálií (obilia).

Poľnohospodárske družstvo Nová Ľubovňa oznamuje  vlastníkom pôdy v k. ú. Chmeľnica a Stará Ľubovňa, že v piatok, dňa 14.septembra 2018, v čase od 13:00 do 18:00 hodiny bude vydávať obilie, a to pšenicu a jačmeň z úrody roku 2018, za nájomné za pôdu. Cena obilia za nájomné za pôdu je 17,-  EUR  za 1 q.  Nájomné v peňažnej forme bude vyplácané v inom termíne.

Vlastníci pôdy si v dňoch 12.9. až 14.9.2018 v čase od 8:00 do 15:00 hod. majú najskôr vyzdvihnúť lístky s množstvom obilia na výdaj a až tak dňa 14.9.2018 išli na hospodársky dvor k jeho prevzatiu. So sebou je potrebné si doniesť vrecia a povrázky.

 

 

K stiahnutiu