Vyčistenie obecného cintorína od krovín

 Vyčistili sme novú časť obecného cintorína od krovín. 

Pohľad na vysporiadanú obecnú komunikáciu

Zrekonštruovaná cesta na cintorín

 Nové oplotenie

  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk