Všetko najlepšie, milé pani učiteľky a páni učitelia!

Dnes, v deň výročia narodenia Jána Ámosa Komenského, učiteľa národov, oslavujeme prácu všetkých  pani učiteliek a pánov učiteľov  Táto zodpovedná profesia si zaslúži ocenenie aj spoločenské uznanie. 

V Deň učiteľov chcem  všetkým učiteľkám a učiteľom, ale aj nepedagogickym pracovnikom popriať veľa zdravia, šťastia, lásky, úspechov pri ich náročnej práci, pri výchove, formovaní a vzdelávaní ďalších generácií. Patrí vám moja veľká vďaka! 

Len kvalitní pedagógovia  a výborné podmienky v školách dokážu vychovať z našich detí generáciu, na ktorú budeme hrdí.

Človek, ktorý chce byť učiteľom, musí mať vedomosti, ktoré vie odovzdávať iným. Preto prajem všetkým pedagógom širokú škálu vedomostí a znalostí, trpezlivosť a dobrých snaživých žiakov i študentov.