Voľba hlavného kontrolóra obce

Obec Chmeľnica vypisuje výberové konanie na funkciu HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE CHMEĽNICA.

K stiahnutiu

  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk