Vo veku 77 rokov nás navždy opustil PETER RECKTENWALD, predseda Karpatsko-nemeckého spolku v Chmeľnici

Dňa 5. marca 2019 zomrel  PETER RECKTENWALD, predseda Karpatsko-nemeckého spolku v Chmeľnici. Rozlúčka so zosnulým bude v piatok 8. marca 2019 o 14,00 hodine v kostole sv. Ondreja v Chmeľnici. Peter, ďakujeme za Tvoju angažovanosť  pre  zviditeĺnenie aktivít nemeckej menšiny. Ďakujeme za Tvoj veľký prínos pri organizovaní Dní nemeckej kultúry v Chmeľnici. Odpočívaj v pokoji!