Veľvyslanec Spolkovej republiky Nemecko Joachim Bleicker na XXV. Ročníku DNK v Chmeľnici

Už po 25. krát privítala Chmeľnica hostí z rôznych kútov našej vlasti, ale aj z Poľska, Lotyšska, Rakúska a Nemecka. Jubilejný ročník poctil svojou návštevou veľvyslanec Spolkovej republiky Nemecko Joachim Bleicker. Nemeckú svätú omšu celebroval generálny vikár Spišskej diecézy Mons. prof. ThDr. ThBibl.Lic. Anton Tyrol, PhD s vdp. ThLic. PaedDr. Tomášom Gondkovským a našim rodákom vdp. Mgr. Petrom Duffalom. Na svätej omši účinkoval zbor sv. Ondreja  z Chmeľnice a Ľubovnianska dychovka zo Starej Ľubovne.

Takmer 500 účinkujúcich z domácich a zahraničných súborov uvilo nádhernú kyticu z piesní a tancov. Chmeľnicu reprezentovali 4 súbory,  Foklórna skupina Mladý Marmon,  Lustige Jugend , Zbor sv. Andreja a FS Marmon. Nemeckú menšinu v Poľsku zastupoval  súbor z WILAMOWIC. Karpatskonemecký spolok na Slovensku zastupovali súbory z Hornej Štubne, Tužiny Hummelchor z Vyšného Medzeva, Duo manželia Hönisch – Spišskej Novej Vsi, Goldseifen z Medzeva, Nachtigall , Ján König a Die Mantaken  z Košíc, Schadirattam z Medzeva. Z ďalekého Lotyšska nám priviezli svoje tance žiaci základnej školy z mestečka  ANCE a súbor „Spararats.“ FS Ľubovňan pri Gymnáziu Terézie Vansovej v Starej Ľubovni, ktorý je nositeľom regionálnej kultúry svojimi piesňami a tancami pozdravil aj tohoročný ročník. Ľubovnianska dychovka tiež spríjemnila chvíľky počas podujatia. Vystúpila skupina No Brake, v ktorej účinkujú Martin a Juraj Beňačkovci, rodáci z Chmeľnice. O občerstvenie a chutné jedlo pre účinkujúcich sa postaral Salaš u Franka.

 
 
Tento jubilejný ročník je významný aj skutočnosťou, že mu bola udelená záštita SK UNESCO za to, že toto podujatie prispieva k šíreniu nemeckej kultúry, k výmene skúseností medzi súbormi, k nadväzovaniu priateľstiev, k šíreniu mena obce, a rozvoju nemeckej menšiny žijúcej na Slovensku. Projekt realizuje KNS na Slovensku v spolupráci s obcou Chmeľnica s podporou Úradu vlády SR, tohoročný ročník aj s príspevkom Ministerstva dopravy SR. Významnou mierou pri organizácii podujatia pomáhali Mgr. Mária Recktenwald, podpredsedníčka KNS na Slovensku a členovia Karpatsko-nemeckej mládeže KNS na Slovensku pod vedením Mgr. Patrika Lomparta.
 
So svojimi príhovormi vystúpili pán Peter Recktenwald, predseda KNS v Chmeľnici, Joachim Bleicker , veľvyslanec SRN na Slovensku, RNDr. Ondrej Pöss, CSc., predseda KNS na Slovensku, Dr. Wolfgang Steffanides, z Rakúskeho Landsmanšaftu, pán Konrad Waclawczyk, zástupca partnerského mestečka Kolonowskie z Poľska a Marianne Rohrig – z Ingolstadtu. Medzi významných hostí podujatia patrili čestní občania obce a primátor mesta Stará Ľubovňa RNDr. Ľuboš Tomko s manželkou.
 
Ing. arch. Zita Pleštinská, starostka obce na záver svojho príhovoru povedala: „Cíťte sa dnes v našej Chmeľnici- v Hopgarte ako doma. Nech nás vystúpenia našich účinkujúcich súborov naplnia spokojnosťou, že nemecké tradície, teda kultúra  Spišských Nemcov na Slovensku je živá a má svojich nositeľov a nasledovateľov a rovnako aj podporovateľov.“