Veľký piatok je o utrpení a smrti Ježiša

Krížová cesta sa začala v Chmeľnici o 10,00 hodine. Dievčatá a chlapci niesli obrazy jednotlivých zastavení. Hasiči niesli kríž. Veľký piatok, druhý deň Veľkonočného trojdnia, je pre nás spomienkou na deň utrpenia, ukrižovania a smrti Ježiša Krista. Dodržiavame prísny pôst, zdržiavame sa mäsitých pokrmov. Je to deň pokánia a modlitieb.

.

Utrpenie, kríž, smrť - to sú hlavné témy liturgie Veľkého piatku. V tento deň ako jediný deň v roku sa neslúži svätá omša. Oltáre sú bez chrámového rúcha. Popoludňajšie obrady Veľkého piatka o 15,00 hodine budú pozostávať z bohoslužby slova, modlitby veriacich, poklony pri Svätom kríži a svätého prijímania.

Odhalenie kríža:

 

Večer na Veľký piatok v Chmeľniciä fotografia Viliam klimko

 

 

  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk