Vdp. Peter Duffala oslávil 5. výročie kňazstva. Blahoželáme!

Náš rodák vdp. Mgr. Peter Duffala včera vo svojej rodnej Chmeľnici oslávil pri svätej omši  5. výročie svojho kňazstva. Milý náš rodák Peter! Úprimne Ti  prajeme a vyprosujeme, aby Ťa Boh naplnil svojím požehnaním a dal Ti všetky milosti k tomu, aby si verne a horlivo žil svoje kňazstvo až do konca a vykonal tak veľa dobrého aj pre spásu Tebe  zverených duší. 


Peter bol za kňaza vysvätený 15.6.2013 spišským diecéznym biskupom Štefanom Sečkom v Spišskej Kapitule. Primičnú svätú omšu slávil v rodnej obci 16.6.2013. Pôsobil vo farnosti Bystrany a Trstená. Svoje nové pôsobisko bude mať vo farnosti Spišská Kapitula, rímskokatolícka Cirkev. 
  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk