V Chmeľnici sa kladie OPTICKÝ KÁBEL

Pokračujeme s pokládkou optickej siete. FIRMA FERIMEX IT, spol. s r.o prosí  obyvateľov  Chmeľnice  o trpezlivosť a ústretovosť! V druhej polovici roku 2018 počítame s rekonštrukciou cesty od pána Štefana  Rindoša po Hasičskú zbrojnicu. Žiadame občanov, aby si v tejto lokalite zrealizovali svoje prípojky na inžinierske siete! Jedná sa aj o obyvateľov hlavnej ulice, ktorí nemajú svoj dom napojený na verejnú kanalizáciu.