UPOZORNENIE!

Ak ste prišli zo zahraničia, dodržujte povinnú 14 - dňovú karanténu spolu s rodinnými príslušnikmi, ktorí žijú s Vami v jednej domácnosti.  Za nedodržanie je sankcia 1659 EUR.