UPOZORNENIE

Okrem mnohých dobrých aktivít našej mládeže vidíme v poslednom čase začínajúci trend hlbokej neúcty miestnej samosprávy a jej majetku. Takýto neporiadok zanecháva mládež pri vchode do kultúrneho domu a v okolí obecného úradu.

Pokiaľ nedôjde k náprave budeme nútení prijať nevyhnutné opatrenia, aby nedochádzalo k ďalšiemu poškodzovaniu obecného majetku.